PODEST_SPREZARKOWNIA_8

podest stalowy, nietypowe konstrukcje stalowe