PODEST_ROBOCZY_BIMET_GDANSK_1

podest roboczy, produkcja stalowych konstrukcji