OGRODZENIE_KUTE_5

ogrodzenie kute, bramka artystyczna